Historie a současnost

m-1850-retrieverman-wordpress-comNa území bývalého Československa vznikl první klub zabývající se chovem anglických ohařů 1.1.1936. Nesl název  Klub pro anglické lovecké psy se sídlem v Praze.

Samotný Moravskoslezský klub anglických ohařů vznikl v roce 1990 na základě referenda ze dne 29. 4. 1990, kdy na celorepublikové konferenci došlo v rámci politických změn k rozpadu stávajícího klubu anglických ohařů tehdejšího Československa na tři samostatné kluby:

  • Český pointer a setter klub se sídlem v Praze /ČPSK
  • Moravskoslezský klub anglických ohařů se sídlem v Brně /MSKAO/
  • Slovenský klub pointrov a setrov /SKPS/. 

 

Náš klub v současné době sdružuje nejen chovatele anglických ohařů, ale i příznivce a obdivovatele těchto překrásných plemen loveckých psů. Počet našich členů v klubu se každoročně zvyšuje.

Samotný klub se zabývá řízeným chovem anglických ohařů se zaměřením na jejich loveckou upotřebitelnost v kontextu s tradicí myslivosti v České republice. Vychází přitom z myšlenky upotřebitelnosti plemen anglických ohařů pro mysliveckou praxi při práci v poli, v lese a ve vodě. Při uchovňování jednotlivých plemen AO je kladen důraz na jejich vrozené lovecké vlastnosti a především zdraví jednotlivých jedinců. Členové klubu se věnují chovu, výcviku, výstavnictví a propagaci setrů a pointerů.

Klub pořádá každoročně ve spolupráci s Okresními mysliveckými spolky pracovní zkoušky, soutěže typu FieldTrial a klubovou výstavu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna.

1901-Thomas-Blinks2 


 zdroje: informace MSKAO

obrazy: www.retrieverman.wordpress.com, 2011

            Thomas Blinks